96458 Jottard, Johnny
Rating (KBSB): 1395

Niet-actieve speler