9717 Durieu, Dorine
Rating (KBSB): 1435

Niet-actieve speler