97952 Joel, Paul
Rating (KBSB): 1988

Niet-actieve speler