97960 Jerusalem, Paul
Rating (KBSB): 1278

Niet-actieve speler