97963 Jennen, Vital
Rating (KBSB): 1958

Niet-actieve speler