97964 Jennen, Herman
Rating (KBSB): 1890
Rating (FIDE): 1862

Niet-actieve speler