97965 Jennen, Frank
Rating (KBSB): 1979

Niet-actieve speler