97972 Jaspers, Piet
Rating (KBSB): 1799

Niet-actieve speler