97989 Janssend, Arnold
Rating (KBSB): 1600

Niet-actieve speler