98337 Decker, Gregory
Rating (KBSB): 1654
Rating (FIDE): 1690

Niet-actieve speler