98629 Dufond, Francis
Rating (KBSB): 1713

Niet-actieve speler