98682 Dormal, Yannick
Rating (KBSB): 1150

Niet-actieve speler