98707 Djavanchir, Kien
Rating (KBSB): 1619

Niet-actieve speler