98719 Dilisa, Julio
Rating (KBSB): 1634

Niet-actieve speler