98725 Dierick, Willy
Rating (KBSB): 1938

Niet-actieve speler