98755 Dewez, Johan
Rating (KBSB): 1414

Niet-actieve speler