98767 Dewaele, Luk
Rating (KBSB): 1552

Niet-actieve speler