98786 Devalck, Paul
Rating (KBSB): 1866

Niet-actieve speler