99017 Delandtsheer, Jean-Michel
Rating (KBSB): 1733

Niet-actieve speler