99021 Delacerda-Setas, Antonio
Rating (KBSB): 1834

Niet-actieve speler