99022 Dela Croix, David
Rating (KBSB): 1921

Niet-actieve speler