99055 Dejardin, Gilbert
Rating (KBSB): 1150

Niet-actieve speler