99084 Degembe, Paul
Rating (KBSB): 1530

Niet-actieve speler