99086 Degelaen, Jean-Francois
Rating (KBSB): 1333

Niet-actieve speler