99088 Deganck, Natalie
Rating (KBSB): 1329

Niet-actieve speler