99097 Deffernez, Freddy
Rating (KBSB): 1487

Niet-actieve speler