99102 Dedeyne, Robert
Rating (KBSB): 1647

Niet-actieve speler