99105 Decuypere, Norbert
Rating (KBSB): 1362

Niet-actieve speler