99117 Decoster, Ludo
Rating (KBSB): 1830

Niet-actieve speler