99124 Decooman, Gilbert
Rating (KBSB): 1647

Niet-actieve speler