99131 Decock, Jan
Rating (KBSB): 1506

Niet-actieve speler