99133 Decock, Bernard
Rating (KBSB): 1801

Niet-actieve speler