99134 Decock, Ben
Rating (KBSB): 1510

Niet-actieve speler