99136 Declercq, Johan
Rating (KBSB): 1348

Niet-actieve speler