99137 Declercq, Carlos
Rating (KBSB): 1825

Niet-actieve speler