99146 Decker, Andre
Rating (KBSB): 1785

Niet-actieve speler