99160 Debut, Philippe
Rating (KBSB): 1723

Niet-actieve speler