99188 Debande, Marcel
Rating (KBSB): 1918

Niet-actieve speler