99191 Debaere, Gilles
Rating (KBSB): 1585

Niet-actieve speler