99195 Debackere, Gilbert
Rating (KBSB): 2011

Niet-actieve speler