99200 Debacker Edmond, Yves
Rating (KBSB): 1848

Niet-actieve speler