Schaakliga Antwerpen vzw

De “Schaakliga Antwerpen vzw” werd opgericht in 1947 als een feitelijke vereniging onder de naam “Liga Antwerpen Vlaamse Schaakfederatie (LAVS)”. Tegenwoordig is de schaakliga Antwerpen een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht voor onbepaalde duur en ressorterend onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Doel

De “schaakliga Antwerpen vzw” heeft tot doel het promoten van de sport in de breedst mogelijke zin van het woord en de schaaksport in het bijzonder. De “schaakliga Antwerpen vzw” tracht dit omschreven doel onder meer te bereiken door het inrichten van tornooien, cursussen, clinics, ondersteuning van de bij hen aangesloten wettelijke leden, stimuleren van de jeugd voor de sport enzovoort. De “schaakliga Antwerpen vzw” kan meer in het algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreekse bijdragen.

Praktisch

Maatschappelijke Zetel: Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22 bus 40, B-2600 Berchem – ondernemingsnummer 0463.707.807
IBAN: BE82 7330 1712 4368
BIC: KREDBEBB

Welkombrochure

In de welkombrochure vind je de eerste informatie terug over hoe de Belgische schaakwereld is opgebouwd. Overige informatie vind je op geregelde tijdstippen op onze website.

Promofilm