Snelschaak kampioenschap

Wat?

Het individueel snelschaakkampioenschap wordt jaarlijks ingericht door een schaakkring in opdracht van de Schaakliga Antwerpen.. De winnaar van de hoogste reeks ontvangt de titel “Ligasnelschaakkampioen Antwerpen”, op voorwaarde dat hij is aangesloten via een kring van de schaakliga Antwerpen. In het ander geval, ontvangt hij de titel van “Provinciaal kampioen”, en gaat de titel van “Ligasnelschaakkampioen Antwerpen” naar de eerstvolgende rechthebbende.

Wie?

Het liga snelschaakkampioenschap staat open voor elkeen aangesloten bij de Koninklijke Belgische Schaakbond via de Vlaamse Schaakfederatie. Indien echter om gelijk welke reden een selectie dient te geschieden, bvb door plaatsgebrek, wordt voorrang gegeven aan leden aangesloten bij de KBSB via een kring lid van de schaakliga Antwerpen.

Wanneer?

Het ligasnelschaakkampioenschap wordt ingericht in de periode tussen 1 september en 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar. De datum wordt in overleg met de organisator bepaald door de schaakliga Antwerpen vzw.

Hoe?

Praktisch gezien worden de exacte bepalingen voor het ligasnelschaakkampioenschap gepubliceerd uiterlijk 1 maand voor aanvang van het kampioenschap via diverse kanalen (website, email, flyers, affiches). De tornooiaankondiging zal minimaal bestaan uit het inschrijvingsrecht, de datum, het aanvangsuur en de lokatie.